Contracten

Contracten

atool-contract.png (Medium)Contracten vormen de basis van ATool. Zij zorgen er op de eerste plaats voor dat het op weg komen met ATool iets moeilijker is dan verwacht, maar als het concept duidelijk wordt zal blijken dat deze aanpak een tool oplevert die qua gemak en flexibiliteit ver voor loopt op anderen.

Als definitie van een contract binnen ATool kunnen we hanteren:

Een contract is een document dat de afspraken, mogelijkheden en beperkingen van activiteiten en facturen vastlegd.

Het contract doet echter meer. Je kan hier ook standaardwaarden opgeven die reeds worden ingevuld in velden om herhaling te voorkomen.

Mogelijke opties zijn (eventueel ):

  • default name: Standaard naam voor nieuwe activiteit van type .... (uren, km, sessies, paginas, etc..)
  • default unit count: Het vooringevulde hoeveelheid van de eenheid (bijvoorbeeld 8 voor een dag werken)
  • default billable: Geeft aan of deze eenheid standaard facturabel is
  • default price: De vooringevulde prijs
  • default description: Specifieke activiteitomschrijving, over het algemeen handig in een project contract.
  • max price: Een maximale project prijs, als deze wordt gegeven zal er bij projecten een grafiek worden getoond waarbij de overschrijding wordt aangegeven
  • max price exceedance: Extra tolerantie gebied boven de maximum prijs, dit gebied wordt rood
  • max units: Vergelijkbaar met de prijs, alleen dan werkend op de aantal eenheden
  • max units exceedance: Vergelijkbaar met de prijs, alleen dan werkend op de aantal eenheden

 

Contract inheritance

Contract inheritance betekend dat de informatie van de gespecificeerde contracten van bedrijf, klant en project wordt samengevoegd tot één contract. Zo kan je een uitgebreid contract hebben als basis voor je bedrijf, maar vervolgens het uurtarief van een specifiek project aanpassen volgens de afspraken van dat project.

Uitleg eenheden settings

max units en max units exceedance

project_unit-hours.png (Origineel)