Feb102013

Betere activiteiten exports in excel

Hier weer een update over de voortgang van de ontwikkelingen binnen ATool!

Zoals in een eerdere post al aangeduid ligt de focus op het verbeteren van de activiteiten. Zowel het terugvinden als in dit geval de overzichten hiervan. Met filters kan je zelf op een slimme manier de juiste activiteiten naar boven halen. Deze worden vervolgens netjes opgeteld onderaan de pagina. Als je alleen uren, kilometers of andere eenheden die je wilt boeken in het totaal wilt, geef je dit aan in je filter. Soms is dit echter niet genoeg. Als je bijvoorbeeld dagtotalen wilt voor alle activiteiten van een dag van je bedrijf, een klant, een project of zelf taak is dit nu geen probleem. Geef dit aan in je slimme filter zoals je reeds gewend bent en maak een export van dagtotalen. Per eenheid wordt netjes opgeteld hoeveel hiervan per dag zijn gebruikt. Je geeft natuurlijk zelf aan tussen welke data je deze export wilt hebben. Om het nog beter te maken is het tevens mogelijk om deze totalen nu per week, maand of jaar op te vragen!!!! Het genereren van deze totalen gecombineerd met het unieke slimme filtersysteem van ATool levert een ongekende mogelijkheid tot overzicht van wat er allemaal gebeurt en gebeurd is binnen je bedrijf.

Probeer het een keer uit, en je zal versteld staan!

Jan32013

Activiteit filters worden slimmer

Om het nieuwe jaar goed te beginnen zijn er weer veel verbeteringen aan ATool aangebracht. Uren schrijven wordt nog makkelijker! Maar een onderdeel dat extra aandacht zal krijgen aan het begin van dit nieuwe jaar is nog beter terugvinden wat je reeds ingevoerd hebt. Het op de juiste manier filteren van de activiteiten die je hebt ingevoerd is hier een belangrijk onderdeel van. Een van de opmerkelijke verbeteringen hiervan is dat de project en taak selecties slimmer worden, zodat je makkelijker een taak kan selecteren waarvan je de geboekte activiteiten wilt zien. Aangezien het niet onlogisch is dat twee taken dezelfde naam hebben, zoals bijvoorbeeld projectmanagement kan je vanuit de taak selectie bij de filters niet direct zien om welk project het gaat. Als je nu eerst het project selecteert weet je vervolgens zeker dat de taak projectmanagement die je hierna selecteert bij dit project hoort. Zo zijn er nog meerdere verbeteringen, maar hier zijn wij met name zelf ook erg blij mee voor het gebruik.

Een goed en productief 2013 toegewenst!

Het ATool team

Jul132012

BTW gaat naar 21%

Als de Eerste- en Tweede Kamer ermee instemmen gaat op 1 oktober al de BTW verhoging in naar 21%. Dit heeft gevolgen voor je administratie. Voor sectoren die niet zijn vrijgesteld van BTW (artsen, psychologen, pedagogen) moet er vanaf die datum dan 21% ipv 19% geboekt worden in je boekhouding. ATool is hier helemaal klaar voor. Kijk naar de handleiding In gebruik nemen hoe je BTW tarieven kan toevoegen. Voeg gewoon het BTW tarief met als naam "21%" en als index 1.21 en zorg dat je vanaf 1 oktober je activiteiten met dit BTW tarief boekt.